STATUI DE DACO-GEŢI LA ROMA

cropped-dacii.jpg

I Geţii sunt ce mai înţelepţi dintre toţi barbarii, şi chiar mai mult decât Grecii (Dion Chrysostomos, Iordanes, Getica).

EXPOZIŢIE FOTOGRAFICĂ: STATUI DE DACO-GEŢI LA ROMA.

SIMPOZION: IMAGINEA DEMNĂ A GETO-DACILOR, CALITATEA ARTISTICĂ ŞI ICONOGRAFICĂ A PORTRETULUI SCULPTURAL ÎN PERIOADA APOGEULUI ARTEI ROMANE.

CU PATRONATUL AMBASADE ROMÂNIEI LA ROMA, ITALIA; REGIONE UMBRIA, ITALIA; COMUNE DI PERUGIA, ITALIA

Obiectivul general. Rolul privilegiat al geto-dacilor în arta romană,expresie a unei „admiraţii” cu totul aparte vizavi de strămoşii noştri.

Obiectivele specifice. Numărul impresionant de statui (99-100) de daco-geţi,realizate de artiştii romani pentru Forul lui Traian se justifică prin faptul că aceste sculpturi ar fi,un nobil „omagiu”dedicat de catre Romani celui mai puternic adversar al lor.  Aceste reprezentări monumentale ale Dacilor din Forul lui Traian (Roma) au o însemnătate imensă pentru cultura română.  Reprezentările de geto-daci nu au fost executate  numai i basorelief ci şi in ronde-bosse,statui de mari proporţii,depăşind dimensiunile naturale,variind de la 2,17 m, 2,20 m, 2,25 m, 2,34 m, 2,44 m, 2,60 m, 3,00 m.

Cercetăril, ideile şi ipotezele plauzibile în jurul subiectului va avansa  şi va deschide noi posibilităţi şi noi perspective în cunoaşterea istoriei  şi artei iconografice antice româneşti, pentru cultura României şi a imaginii ei în lume.

Reprezentarea geto-dacilor in arta oficială romană nu a fost  făcută sub aspectul lor de prizonieri. Iese în evidenţă atitudinea fiecarui personaj, unele statui sunt realizate în porfir roşu-vişiniu care era monopol imperial şi cu toate acestea Geto-Dacii au fost sculptaţi în acest material regal folosit  în mod exclusiv pentru punerea în valoare a imaginii împăraţilor romani. Fără acordul împăratului Traian n-ar fi fost posibil ca imaginea strămoşilor noştri să fie reprezentată în arta oficială romană din acest material exclusiv imperial. Pentru comunitatea românilor din Italia este o încercare de recuperare necesară a imaginii noastre adevărate dupâ toate întîmplările din ultimi ani, care din păcate au prezentat trunchiat imaginea noastră în anumite mişloace mass-media. Figurile geto-dacilor prezentate în expoziţie sunt adevărate portrete (în sensul că prezintă afinităţi evidente cu modelul sculptat) şi care particularizează fiecare personaj de geto-dac reprezentat în arta romană, surprinzătoare prin maiestozitatea şi măndria afişată pe chipul lor.

 

Planul acţiunilor Termen de realizare şi locul de desfăşurare Persoana responsabilă de implementare Metodele concrete de realizare a activităţilor
I. Expoziţie fotografică: Statui de daco-geţi la Roma.* 18-25 sept. 2015Accademia di Romania, Roma Prof. Dr. Viorel Igna Nr. 30 de fotografii realizate pe hârtie aplicate pe un suport de plastic (mărime 1,70 m x 0,60 m).
II. Simpozion: Imaginea demnă a geto-dacilor, calitatea artistică şi iconografică a portretului sculptural în perioada apogeului arte romane sec al II-lea d.I.Hr 18-20 sept. 2015Accademia di Romania, Roma Prof. Dr. Viorel IgnaProf. Dr. Marco Pucciarini Prezentarea în cadrul sesiunii a 10 comunicări cu presenţa a 5 personalităţi invitate din România
III. Expoziţie itinerantă* Octombrie 2015Sala delle Volte, Assisi, Italia Dr.ssa Maria Francisca Igna Nr. 30 de fotografii realizate pe hârtie aplicate pe un suport de plastic(mărime 1,70 m x 0,60 m).
IV. Expoziţie itinerantă* Noiembrie 2015Sala della Misericordia, via Oberdan 54, Perugia, Italia Rag. Cavalletti Giorgio Nr. 30 de fotografii realizate pe hârtie aplicate pe un suport de plastic (mărime 1,70 m x 0,60 m).

PENTRU DONAŢII:

 

Associazione Culturale Amicizia Italia-Romania

Via Fonti Coperte, 54

06124, Perugia

C.F. 94074050546

Tel. 0039.348.7365574

info@acair.com

Denumirea băncii (sucursalei) BANCA POPOLARE DI ANCONA 0724
Sediul băncii (adresa) Via Settevalli 133/E, Perugia
Contul IBAN IT22F0530803003000000002199
Codul SWIFT BLOPIT22
Moneda € (EURO)
Scopul EXPOZIŢIE FOTOGRAFICĂ: STATUI DE DACO-GEŢI LA ROMA.